molenbiotoop
  • Biotoopinventarisaties

Windmolenbiotoopinventarisatie Limburg 2010

Hier staan de resultaten van de windmolenbiotoopinventarisatie Limburg 2010. Met deze inventarisatie is er voor de komende jaren een bruikbaar instrument voor alle partijen die te maken hebben met de molenbiotoop. Molenaars, moleneigenaren en molenverenigingen hebben hiermee beter zicht op de windhinderobjecten in de omgeving van de molens. De resultaten zijn in 2010 aangeboden aan de Monumentenwacht Limburg.

De inventarisatie is eenvoudig van opzet. Allereerst is er algemeen rapport waarin een beschrijving van de resultaten van de molenbiotoopinventarisatie voor de gehele provincie. Aanvullend is er per molen een eigen biotooprapport met bijbehorende kaarten en foto's. In het biotooprapport per molen is met behulp van kaarten aangeven waar zich windhinderobjecten bevinden in de omgeving van de molen. Daarnaast zijn er foto's vanaf de molen naar de acht hoofdwindrichtingen gemaakt.

rapport voorkant
Algemeen Rapport Download PDF (5 mb)

Biotooprapporten van alle molens Download PDF (66 mb) let op!!!

Individueel biotooprapport: (circa 1 ~ 2.5 mb)

gesorteerd op molennummer:
alfabetisch gesorteerd op plaatsnaam:


(laatste update 14-03-2017)